JULify


4.3 ( 3243 ratings )
사진 및 비디오 엔터테인먼트
개발자: Fredrik Björklund
비어 있는

Vill du ha mer jul? Med den här appen kan du lägga på ett lager julstämning på alla dina bilder direkt i din iPhone. Välj en bild från ditt album eller ta en med kameran. Därefter har du ett tjugotal clipart med julmotiv vid dina fingerspetsar. Bygg ett julkollage över din bild. Du kan zooma, rotera osv. När du är nöjd kan du spara och dela din bild genom e-post och facebook.